Groep 1/2

 

Kinderen gaan vanaf 4 jaar naar de basisschool.
Voordat het kind vier wordt, mag het drie woensdagochtenden ‘proef draaien’. De kinderen komen op deze ochtenden in de groep om kennis te maken met de leerkracht en de leerlingen.
De laatste vier weken voor de zomervakantie laten we het aan u over of u uw kind nog wilt laten wennen of dat u uw kind na de zomervakantie zal laten starten.
Om tot verdere ontwikkeling te komen is een goede, gedegen basis nodig. Deze basis wordt bereikt door een veilige, uitdagende en vertrouwde omgeving voor het kind te creëren. We doen dit door o.a. regelmatig terugkerende activiteiten aan te bieden en we streven er naar de activiteiten aan te laten sluiten bij de belangstelling van het kind. Regelmatig zijn in onze groepen wisselende hoeken, naast de bekende huis- en bouwhoek.

In deze hoeken komen verschillende activiteiten aan de orde, zoals:
* gespreksactiviteiten
* reken- en wiskunde activiteiten. Thuis oefenen kan hier.
* luisteractiviteiten
* creatieve activiteiten 
* onderzoeksactiviteiten
* muzikale activiteiten. Veilig met uw kind liedjes luisteren kan  op Kindertube.
* constructieve activiteiten
* spelactiviteiten
* lees- en schrijfactiviteiten. Thuis oefenen kan hier.
* motorische activiteiten

Er wordt niet alleen in de lokalen gewerkt, maar ook in het computerlokaal, in de Grote Beer, in de speelzaal, of buiten op het natuurplein. In de groep wordt gewerkt met materialen uit de kasten. Om een doorgaande lijn in de ontwikkeling te bereiken, wordt er tevens gebruik gemaakt van mappen met ideeën en lessen voor de verschillende vak- en vormingsgebieden.

 

De leerkrachten houden de ontwikkelingen bij en zullen het kind helpen bij de volgende stap naar een hoger niveau. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van de methode Schatkist, Pluspunt, en Kijk Kies en Doe voor kinderen die meer aankunnen, de Techniektorens en het observatiesysteem Kijk.

Technieklessen
Elke dinsdagmiddag hebben de kleuters onder begeleiding van een ouder en leerlingen uit groep 8 technieklessen.

Kleutergym
De groepen één en twee hebben in de periode van oktober tot en met april elke week op dinsdag gym in het speellokaal. Na april wordt de les verplaatst naar buiten. De lessen lopen op in moeilijkheidsgraad en worden gegeven in circuitvorm. Het dragen van gymschoenen met elastiek en rubberzooltjes is noodzakelijk (geen veters). Wilt u zo vriendelijk zijn de naam van uw kind in de kleding en de gymschoenen te zetten.

BAS platen en vergroting van de woordenschat
Bij de kleuters maken wij gebruik van praatplaten om op die manier de woordenschat van de kinderen uit te breiden. De praatplaten worden ook meegegeven aan de ouders. De onderbouwcoördinator geeft in de Grote Beer uitleg hoe de ouders samen met hun kind of kinderen de plaat kunnen bespreken. De praatplaat gaat veertien dagen mee naar huis en wordt daarna weer ingeruild voor een nieuwe. De praatplaten gaan over een jongen, die Bas heet. Bas maakt allerlei dingen mee en hij gaat overal naar toe. De platen lopen op in moeilijkheidsgraad. Voor de jongste kleuters laat Bas zijn eigen huis en omgeving zien. Voor de oudere kleuters wordt de omgeving vergroot.

Bouw!
Bouw! is een interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep twee tot en met vier voorkomen kunnen worden. De leerling leert achter de computer, geholpen door een tutor. Meestal is de tutor een ouder kind uit een hogere groep. Het programma bestaat uit meer dan 500 lessen. De kinderen oefenen drie keer per week op school en één keer thuis.

Alle informatie is terug te vinden op

Inloggen op Bouw! doet u hier