Groep 3

Lezen

In groep drie wordt gestart met de aanvankelijk leesmethode: Veilig Leren Lezen. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Veilig leren lezen is de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen. Er is een ruim aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen verwerken.
In groep drie wordt naast het technisch lezen ook gewerkt met de begrijpend lezen methode Humpie Dumpie.

Voor meer informatie zie www.veiliglerenlezen.nl en www.wijzeroverdebasisschool.nl

Rekenen en Wiskunde
In de groepen drie t/m acht wordt gewerkt met de vernieuwde methode Getal en Ruimte Junior. Getal en Ruimte Junior is een heel duidelijke methode die kinderen leert rekenen via een zorgvuldige stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling.

www.wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-3/rekenen/

 

Meer informatie en tips over groep 3 vindt u hier

image wodb