Groep 4

Lezen

Technisch lezen

Het aanvankelijk lezen wordt vanaf groep vier uitgebreid met het voortgezet technisch lezen van de methode Estafette.
Zie www.estafette-lezen.nl

Begrijpend lezen

Vanaf groep vier gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. De teksten die daarvoor gebruikt worden zijn actueel en worden elke week door de leerkrachten van internet gehaald. Na de kerstvakantie starten de leerkrachten van de groepen drie met het voorlezen van de teksten aan de kinderen en bespreken de teksten.
Zie www.nieuwsbegrip.nl

Klik hier voor meer informatie over technisch lezen.
Klik hier voor meer informatie over begrijpend lezen.

Taal en spelling
Vanaf groep vier wordt gewerkt met de methode Staal . Deze methode sluit aan bij de leesmethode Veilig leren lezen. Staal besteedt in elk leerjaar ruim aandacht aan: woordenschat, spreken en luisteren, schrijven (verhalen) en taalbeschouwing.  Voor informatie over Staal klik hier 

 

Rekenen en Wiskunde
In de groepen drie t/m acht wordt gewerkt met de vernieuwde methode Getal en Ruimte Junior. Getal en Ruimte Junior is een heel duidelijke methode die kinderen leert rekenen via een zorgvuldige stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling.

Klik hier voor rekenwerkbladen
Klik hier voor rekenspelletjes.

Meer informatie en tips over groep 4 vindt u hier. image wodb