Groep 7

Lezen

Technisch lezen

Het aanvankelijk lezen wordt vanaf groep vier uitgebreid met het voortgezet technisch lezen van de methode Estafette.
Zie www.estafette-lezen.nl.

Begrijpend lezen

Vanaf groep vier gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL. De teksten die daarvoor gebruikt worden zijn actueel en worden elke week door de leerkrachten van internet gehaald. Na de kerstvakantie starten de leerkrachten van de groepen drie met het voorlezen van de teksten aan de kinderen en bespreken de teksten.
Zie www.nieuwsbegrip.nl.

 

Taal en spelling
Vanaf groep vier wordt gewerkt met de methode Staal . Deze methode sluit aan bij de leesmethode Veilig leren lezen. Staal besteedt in elk leerjaar ruim aandacht aan: woordenschat, spreken en luisteren, schrijven (verhalen) en taalbeschouwing.  Voor informatie over Staal klik hier 

 

Rekenen en Wiskunde
In de groepen drie t/m acht wordt gewerkt met de vernieuwde methode Getal en Ruimte Junior. Getal en Ruimte Junior is een heel duidelijke methode die kinderen leert rekenen via een zorgvuldige stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling.

Klik hier meer informatie

Wereldoriëntatie

In groep vijf t/m acht worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs apart gegeven. Toch zijn er veel raakvlakken tussen de verschillende vakgebieden.
De aardrijkskundemethode is De Blauwe Planeet.
De geschiedenismethode is Wijzer door de tijd.
De natuur- en techniekmethode is Natuniek.

Techniektorens: Het lesconcept De Techniek Torens bestaat uit drie opbergmeubels Aandacht wordt besteed aan:

x Constructie
x Transport
x Communicatie
x Productie

Verkeer

Voordat de kinderen naar school gaan, komen ze al in het verkeer terecht.
Met ons verkeersonderwijs willen we bereiken dat de kinderen zich thuis voelen en zich veilig weten te gedragen in het verkeer. Een goede verkeershouding is van groot belang voor groot en klein.
In de groepen drie t/m acht wordt de verkeersmethode Wijzer door het verkeer gebruikt. In groep zeven wordt jaarlijks een theoretisch en een praktisch verkeersexamen afgenomen.

In groep 7 doen de kinderen het Praktisch verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte waarbij de kinderen een route fietsen binnen de omgeving van school. Deze route kunt u van te voren oefenen.
Oefenen voor het theoretisch examen kan hier.

Engels

In de groepen vijf tot en met acht wordt Engels gegeven.
De methode heet Take it Easy. Via het digibord en de werkboeken wordt de luister- en spreekvaardigheid geoefend.

 

Wilt u meer informatie over de CITO LOVS toetsen in groep 7, die vindt u hier.

 

In groep 7 wordt ook de NIO afgenomen, deze wordt meegenomen in het advies voor het voortgezet onderwijs. Aan het einde van groep 7 heeft u een eerste oriënterend adviesgesprek op basis van NIO, LOVS en werkhouding.

Meer informatie en tips over groep 7 vindt u hier image wodb