Links

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/obsdesterrekijker.beverwijk

Bestuur OPO IJmond
www.ooijmond.nl 

Stichting Welzijn Beverwijk
www.swb.nl 

Vraagbaak onderwijs ouders
www.50tien.nl 

BSO Mops Kinderopvang
www.mopskinderopvang.nl

Brood & Spelen Groep · voor- en naschoolse opvang
www.broodspelen.nl

Voor meer informatie
www.scholenopdekaart.nl