Een fijne plek voor je kind

Een kleurrijke school met een grote diversiteit, waar elk kind kansen krijgt, waar we respectvol samenleven en samenwerken. Kom kijken of dit een fijne plek is voor je kind.

Op weg naar talentfluisteraarschool

Van een ijsberg is maar een klein stukje zichtbaar. Onder water is de berg veel groter. Zo is dat ook met onze kinderen. Boven water zie je het gedrag. Maar onder water is er nog veel meer: zelfbeeld, talenten, gevoelens, gedachten en waarden. Hoe interessant is het om onder water te kijken?

Als het onder in de ijsberg steviger wordt door het ontdekken van talenten krijgt het kind een positiever zelfbeeld. Daarom kiest onze school voor talent.

  • Missie
  • Visie
  • Ons onderwijs
  • De gouden regels

Missie

De Sterrekijker is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elk kind is welkom, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Het is belangrijk dat je onze waarden onderschrijft.

Ieder kind mag stralen, dat is waar we voor staan. Dit doen we door kinderen hun talenten te laten ontdekken en leren vertrouwen te hebben in eigen kunnen. Hun rugzak vullen met positieve ervaringen, wat bijdraagt aan veerkracht voor het latere leven. Alle dagen met plezier naar school, dat is onze missie.

Visie

Elk kind is van nature nieuwsgierig en onderzoekend. Ieder kind heeft mogelijkheden. Vanuit onze kernwaarden willen we dat kinderen binnen hun eigen mogelijkheden kunnen excelleren. Al onze inspanningen zijn gericht op het verzorgen van kwalitatief goed en rijk onderwijs in een fijne sfeer.

Ons onderwijs moet effectief zijn. Kinderen leren pas als er 100% betrokkenheid is. Daarom zetten we het effectieve directe-instructiemodel, coöperatieve werkvormen en bewegend leren in. Daarnaast betrekken wij de leerlingen bij het onderwijskundig proces. We bespreken met hen de doelen van de les en kijken achteraf of de doelen zijn behaald. Fouten maken mag, als kinderen er maar van leren. Controle van je werk is dus belangrijk.

Ons team

35 mensen staan klaar om met veel passie en plezier kinderen op de Sterrekijker een fijne tijd te bezorgen. Als het kind straalt, stralen wij ook.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.