Onze School

De Sterrekijker is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school open staat voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De school wil de kinderen leren om te gaan met vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.

De doelstelling van ons onderwijs is dat leerlingen vanaf 4 jaar in acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen. Er wordt gelet op ieders capaciteiten. Dat betekent dat er extra hulp is voor kinderen met leerproblemen, maar ook zijn er extra mogelijkheden voor kinderen die goed kunnen leren.

Onze school heeft  een continurooster. De kinderen gaan maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school.  Op woensdag gaan de kinderen van 08.30 tot 12.00 uur naar school. De opvang tussen de middag wordt door de school zelf verzorgd en is gratis.