Onze School

Onze school

De Sterrekijker benoemd tot ‘Excellente School’

De Sterrekijker is door de onderwijsinspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot ‘excellente school’. De Sterrekijker behoort daarmee tot de beste scholen van Nederland. De Sterrekijker is de enige excellente school in Beverwijk.

“De Sterrekijker is sterk in het volgen van de ontwikkeling van leerlingen. Dit is merkbaar tijdens de lessen. Het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leraren leggen duidelijk uit en creëren een plezierige werksfeer.”
Onderwijsinspectie

Talent voor taal
De Sterrekijker heeft een breed en modern leerstofaanbod. Op De Sterrekijker krijgt elk kind de kans het beste uit zichzelf te halen. Bij alle vakken is veel aandacht voor taal. We oefenen veel met lezen, schrijven en praten. Ook komt de Nederlandse taal  terug bij activiteiten met cultuur, muziek, dans en de creatieve ontwikkeling.

Zelfs de inrichting van onze lokalen en gangen is taalrijk. In de hogere groepen leren leerlingen debatteren. Ook organiseren we elk jaar een poëzieweek.

Zó leert uw kind op De Sterrekijker
Leerlingen van De Sterrekijker zijn taalvaardig en kunnen zich goed uiten. Onze leerlingen voelen zich prettig, doen actief mee in de lessen en gaan met plezier naar school. We werken met actieve en coöperatieve werkvormen, waarin samenwerken centraal staat. Leraren leggen de leerstof goed uit en in de dagplanning nemen wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen mee.

Specialisten in school
Wij hebben diverse specialismen in huis, zoals een taalcoördinator, twee leescoördinatoren, een leergroep rekenen, een ICT-coördinator, een coördinator cultuur en een coördinator meerbegaafdheid. Ook hebben we logopedie op school.

Bij de leerlingen van de kleuterbouw komt de leerkracht altijd thuis kennismaken.

Tussen de middag krijgt uw kind gratis opvang.

Een trots team
Op de Sterrekijker werkt een gemotiveerd team om de leerlingen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden. Dit is ook merkbaar tijdens de lessen. We streven ernaar een echte gemeenschap te vormen waar wij – leraren, kinderen en ouders – trots op zijn.