Kernwaarden

Kernwaarden

In ons dagelijks handelen laten we ons leiden door onze kernwaarden:
Leren is leuk! Door humor te gebruiken, elkaar positief aan te spreken en aantrekkelijk onderwijs te
realiseren, willen wij plezier uitstralen. Plezier stimuleert motivatie ten aanzien van verdere
ontwikkeling van iedereen op de Sterrekijker Als je ergens plezier in hebt, gaat leren makkelijker en is
het leuker.

                                                                                                        Samen leren, samen werken en samen groeien in een veilige omgeving. Kinderen krijgen binnen De
Sterrekijker de ruimte om samen te werken. Ze leren van en met elkaar. Samenwerken is niet alleen
hulp geven en krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en die
mening weer bijstellen als er betere argumenten komen van medeleerlingen. De leerkrachten
stimuleren de leerlingen in hun dagelijkse lessen om elkaars talenten te benutten, om met en van
elkaar te leren en om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van samenwerken. Hierbij worden de
werkvormen van coöperatief leren ingezet. Coöperatief leren is een onderwijsaanpak die leerlingen
activeert en motiveert door ze op een gestructureerde manier te laten samenwerken.

 

 

 

 

 

 

Een veilig en vertrouwd gevoel draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en is een voorwaarde om

tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Wij willen een school zijn, waarin we als team met de kinderen
en ouders samenwerken aan een prettige en positieve sfeer, waarin veiligheid en vertrouwen
gewaarborgd wordt. We zorgen dat ieder kind ‘gezien’ wordt en zich gewaardeerd voelt. Waarbij we
respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. We bieden elkaar de ruimte om te leren en fouten te maken. We spreken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en gebruiken elkaars talenten om samen het onderwijs aan te laten sluiten op wat de toekomst van onze leerlingen vraagt.

 

 

 

 

Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tot een zelfstandig denkend en functionerend
persoon is voor ons belangrijk in ons onderwijsaanbod. Door ontdekkend bezig te zijn en door
zelfstandig te oefenen bieden wij een opbouw in het ontwikkelen van deze zelfstandigheid. Hierbij
zetten leerkrachten hun professionele houding in om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen.

 

 

 

 

 

 

Poster OBS de Sterrekijker 03