Opvang

Opvang voor onze leerlingen

Tussenschoolse opvang
Alle leerlingen van De Sterrekijker kunnen tussen de middag gratis overblijven. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door de leraren, samen met een aantal ouders.

Naschoolse opvang
Ook kunnen we binnenkort uw kind na schooltijd opvangen. Deze opvang wordt verzorgd door stichting Welschap, die allerlei naschoolse activiteiten voor kinderen organiseert.

Na schooltijd kan uw kind ook huiswerkbegeleiding krijgen.

Vraag de directeur om meer informatie.