Schoolgids

Scholen verschillen van elkaar. Dat zie je terug in de manier van werken, de sfeer en de wijze waarop kinderen leren.  De schoolgids geeft aan waar de Sterrekijker voor staat.

In de schoolgids kunt u  de volgende informatie vinden:

  • Doelstellingen en uitgangspunten van de school
  • De opzet van het onderwijs
  • Wat ouders van de school kunnen verwachten
  • De zorg voor kinderen
  • De resultaten van de school
  • Algemene zaken, zoals de regels en afspraken

Schoolgids 2018-2019