Veiligheidsplan

Hier vindt u het Veiligheidsplan 2020-2021

In dit plan vindt u het volgende:

De inspectie vraagt van scholen, dat er een geïntegreerd veiligheidsplan aanwezig is op de scholen. Dit plan omvat maatregelen op het gebied van zowel sociale als fysieke veiligheid voor leerlingen en leerkrachten op school.

Hiermee doelen we onder andere op brandveiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid zoals ARBO maatregelen en hygiëne, het tegengaan van agressie en geweld op school en in het huidige digitale tijdperk een internetprotocol om digitaal pesten te voorkomen.

 

Dit document omvat de onderwerpen die in een geïntegreerd veiligheidsplan op schoolniveau aan de orde komen. Daarnaast zijn er ook nog andere beleidsdocumenten waarin de veiligheid op school aan de orde komt, zoals het schoolplan, de schoolgids, de klachtenregeling, gedragscode of pestprotocol.

 

In dit document is “veiligheid”  opgesplitst in vijf deelgebieden te weten:

  • Welbevinden
  • Gezondheid
  • Brandveiligheid
  • Verkeersveiligheid
  • Agressie en geweld