Ouderraad

De oudercommissie is een groep ouders  van onze school. Deze groep organiseert en coördineert activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen en de schoolreisjes. De oudercommissie int en beheert de ouderbijdragen om deze activiteiten mogelijk te maken. De activiteiten van de oudercommissie dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen, maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen.

De oudercommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar op school. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld. Vanuit elke bouw is er ook een leerkracht aanwezig op de vergaderingen van de oudercommissie, zodat de samenwerking met het team goed verloopt.

Samenstelling oudercommissie

  ouder voorzitter / penningmeester
  ouder secretaris
  ouder  
  ouder  
  ouder  
  ouder  
  ouder  
  ouder  
  ouder  
     
  leerkracht  
  leerkracht  
  leerkracht