De leden van de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad.

Oudergeleding:

Gracia Esajas – voorzitter

Hasina Sayed

Rick Schouten

Teamgeleding:

Kelly van Lint

Elsje Kraaijeveld

Danique Mulder

Vergaderdata

16:00- 17:00 uur
Onderwerpen: