Ons onderwijs

“Bloemen te koop!” hoor je op de gang. Als je binnenloopt, staat er een kleuter achter een toonbank vol trots zijn bloemenpracht aan te prijzen. Een paar kinderen zijn druk aan het knippen en plakken voor nog meer bloemen, het is een kleurrijk geheel. Het lijkt of de bloemengeuren je neus binnendringen. De leerkracht speelt de klant: “Ik wil graag een bos bloemen. Hoe weet ik nu hoe duur de bloemen zijn?” Kleuter: “O, eh … ik ga prijskaartjes maken.”

Dit kun je aantreffen bij onze kleutergroepen. Het jonge kind leert door een rijke leeromgeving en betekenisvol aanbod. Thematiseren is onze werkwijze in de kleutergroepen.

Wat is thematiseren? Bij thematiseren staat er een thema centraal. Samen met de kinderen vullen de leerkrachten het thema in. De leerkracht bedenkt van tevoren de doelen en in grote lijnen welke activiteiten er gedaan kunnen worden, maar de kinderen komen met initiatieven. Die kunnen dus afwijken van wat de leerkracht in gedachte had.

Aan de doelen wordt gewerkt en vaak komen er zelfs nog meer doelen aan bod dan wat de leerkracht bedacht had. De leerkracht stimuleert de kinderen in het nemen van initiatieven en zet ze aan het denken door een probleem in te brengen. De kinderen bedenken zelf een oplossing.

De kleuter die ober is in het thema ‘restaurant’, beleeft het, voelt het, hoort het. Hij leert vast en zeker het woord makkelijker schrijven straks in groep 3.  

Lezen, rekenen en taal zijn belangrijke basisvaardigheden. Vanaf groep 3 verandert het kind van speelkind naar leerkind. We gebruiken beproefde methodes om een goede basis te leggen. Taal krijgt extra aandacht bij ons op school. De kwaliteit van de instructie vinden we erg belangrijk. Pas als 80% het begrijpt gaan we door.

Leren mag leuk zijn. Samen de tafels oefenen door middel van een rekenspel is natuurlijk veel leuker dan rijtjes sommen maken.

Het verkennen van de wereld om je heen is boeiend en belangrijk. Dit jaar starten we met de wereldoriëntatiemethode VierKeerWijzer®. Een thematische werkwijze gebaseerd op de 8 intelligenties. Het ene kind leert makkelijker door het samen te doen, het andere werkt juist liever alleen, weer een ander leert door te doen, of door te kijken. Zo hebben we allemaal onze voorkeursintelligentie. Wat fijn als je daar op school gebruik van mag maken.

Onderwijskenmerken

 • Goed pedagogisch klimaat
 • Sterke instructie
 • Kracht van spel en spelen
 • Betrokken leerkrachten
 • Inzet coöperatieve werkvormen
 • Thematiseren

De gouden regels

Een goede sfeer creëren doe je samen. Om die te waarborgen hebben we gouden regels opgesteld voor kinderen, ouders, leerkrachten en directeur.

Als je voor de Sterrekijker kiest, houd je je aan deze regels:

 1. Ik ben vriendelijk voor een ander.
 2. Ik loop en praat rustig in de school.
 3. Ik luister naar een ander.
 4. Ik help en troost een ander als die dat wil.
 5. Ik los problemen op door te praten.
 6. Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.
 7. Ik ben voorzichtig met de spullen van mijzelf en anderen.

Ouders zijn onze partners. Samenwerking met ouders komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Dit zijn de gouden regels voor ouders:

 1. Wij luisteren naar elkaar, staan open voor gesprek en we behandelen elkaar gelijkwaardig.
 2. De school start om half negen, wij brengen en halen ons kind op tijd.
 3. De leerkracht van mijn kind is het eerste aanspreekpunt en is na lestijd beschikbaar voor een gesprek.
 4. Wij lezen de informatie vanuit school.
 5. Wij stellen de leerkracht tijdig op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.
 6. Wij waarborgen de privacy van leerlingen en leerkrachten, ook op social media.
 7. Wij dragen bij aan een veilige situatie in en om de school.